Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ο γρίφος των παρενθέσεων

Γνωρίζουμε ότι σε μια παράσταση οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις έχουν προτεραιότητα.

Τοποθετήστε κατάλληλα παρενθέσεις στην παράσταση:


έτσι, ώστε να προκύψει ένας αριθμός μεγαλύτερος του 39.

(Η λύση θα δοθεί αύριο το βράδυ!)

_____________________________________________
UPDATE: Αν ο γρίφος σας βασανίζει, μπορείτε να δείτε δύο ενδεικτικές λύσεις εδώ...