Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Αθροίσματα γωνιών των πολυγώνων✩ Άθροισμα (εσωτερικών) γωνιών κυρτού ν-γώνου = 2ν-4 ορθές ✩